Zpětný odběr pneumatik

Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s ukončenou životností“) je výrobce povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr těchto výrobků a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.

Naše společnost AUTO Hlaváček a.s. provádí zpětný odběr pneumatik v rámci individuálního systému výrobce.

Použitá pneumatika, která není schopna plnit svou funkci, pro jakou byla vyrobena, nepatří do popelnic nebo do přírody, ale do sběrných míst zpětného odběru.

Pokud jste konečným uživatelem ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností (tj. osobou užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem), můžete použité (odpadní) pneumatiky odevzdat v našich veřejných místech zpětného odběru, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr.

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít pneumatiky s ukončenou životností v případě, pokud jsou pneumatiky znečištěné, obsahují nebezpečné látky nebo jejích převzetí by ohrozilo obsluhu sběrného místa, nebo pokud ve sběrném místě není volná dostatečná kapacita pro uložení nebo je podezření, že pneu byly předmětem podnikatelské činnosti, jelikož sběrná místa slouží především pro koncové uživatele.

Označení místa zpětného odběru odpadních pneumatik:

Námi provozovaná sběrná místa:

AUTO Hlaváček a.s., IČO: 65138180, 

Provozovna: Týnecká 669/5, 779 00 Olomouc
Provozní doba: Po-Pá: 06.30 – 22.00
Tel: 585 151 063

Provozovna: Těšínská  3012/93, 746 01 Opava -Předměstí
Provozní doba: Po-Pá: 07.00 – 18.00
Tel: 553 794 734

Provozovna: Nedošín 125, 570 01 Litomyšl
Provozní doba: Po-Pá: 07.00 – 18.00
Tel: 461 613 600

Provozovna: Plumlovská 183, 796 01 Prostějov
Provozní doba: Po-Pá: 08.00 – 17.00
Tel: 588 882 163

Koncový uživatel může využít bezplatně i kterékoli veřejné sběrné místo

Seznam veřejně přístupných míst zde: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odber_pneu/$FILE/OODP-MZO_PNEU_2Q_2022-20220816.pdf

Seznam sběrných míst ŠKODA AUTO a.s.: https://www.skoda-auto.cz/_doc/ac67ff9e-3752-4939-bcf3-90e662b5975a